10 months ago

Decyzja – szkolenia i gry

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.s read more...10 months ago

Anons informacyjny – kursy z kreatywności

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.s read more...10 months ago

Obwieszczenie – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http: read more...